Poskytujeme komplexní servis klimatizačního zařízení a tepelných čerpadel s ohledem na Nařízení Evropského Parlamentu č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech. Týká se to především revizí, tzn. kontroly těsnosti chladících okruhů.

Provozovatelé zařízení, která obsahují fluorované skleníkové plyny, přijmou preventivní opatření, aby zabránili jejich neúmyslnému vypouštění a přijmou veškerá technicky a ekonomicky proveditelná opatření za účelem minimalizace úniků fluorovaných skleníkových plynů.

Služby
Mnohé technické detaily a povinnosti nejsou provozovatelům známé. Vzhledem k možným sankcím za neplnění povinností poskytujeme poradenství k problematice vedení záznamů, jejiž podobu upravuje zákon č. 89/2017 a vyhláška 257/2012.

Také zajišťujeme ekologickou likvidaci použité technologie, včetně chladícího média a olejové náplně.
Veškerá výše uvedená činnost je zajištěna certifikovanými pracovníky.

Čištění klimatizace:

Klimatizační zařízení upravuje vaše prostředí a pracuje s poměrně velkým množstvím vzduchu. Mikročástice prachu ulpí nejen na filtrech zařízení, ale též na teplosměnných plochách výměníků, lopatkách ventilátorů a vnitřních částech zařízení. Aby nedošlo k množení bakterií a následnému škodlivému vlivu na organismus používáním klimatizačního zařízení, provádíme také desinfekci výměníků a kompletní čištění klimatizace.
Dodržování pravidelného servisního intervalu je zajištěn bezproblémový chod zařízení, hygienický standart a prodloužíme životnost technologie.