Do každé budovy je nutné přivádět čerstvý vzduch z důvodu udržení zdravého a komfortního vnitřního prostředí pro osoby, které tyto budovy obývají. My Vám nabízíme rekuperační větrací zařízení Lossnay od výrobce Mitsubishi Electric, který je určen pro větrání budov.

Špičkové větrací jednotky Lossnay pracují s výkonným systé­mem rekuperace tepla. Znehodnocený vzduch je z místnosti odsáván a zároveň se do ní přivádí čerstvý vzduch zvenku.


Kvůli negativním vlivům vnitřního prostředí po­třebujeme naše domovy i budovy, kde pracujeme, pravidelně větrat. Nevýhodou je, že se při větrání zbytečně zbavujeme te­pelné energie v prostoru a uniká nám tak drahé teplo. Pokud tedy chceme ušetřit náklady na energie, stavíme budovy dle přísných energetických předpisů. Ty jsou pak dokonale izolo­vané, neprodyšné a mají nízké energetické nároky. U novosta­veb a rozsáhlejších rekonstrukcí obytných budov je stavebník dle EnEV navíc povinen zajistit minimální pravidelnou výměnu vzduchu. Vzhledem k tomu, že obyvatelé jen sotva dokážou naplnit tento požadavek aktivním ručním větráním, je nutné v těchto případech instalovat přídavné větrací systémy pro obytné prostory. Z tohoto důvodu je řízené větrání s rekuperací tepla dnes již prakticky nutností.

Zde se přímo nabízí použití větracího systé­mu Lossnay výrobce Mitsubishi Electric, který zajišťuje zdravý a pohodlný pobyt v budovách s utěsněným pláštěm a v jiných uzavřených prostorách.

 

Od rodinných domů až po průmyslové haly

Náročné požadavky na kvalitu vzduchu pracovního prostředí ve výrobních halách řešíme pomocí centrálních větracích systémů. Jsme schopni garantovat požadované klima pomocí doplněných klimatizačních jednotek zajišťujících požadovanou teplotu přívodního vzduchu v letním i zimním období. Celý systém je vždy řízen nadřezeným měřením a regulací (MaR).

 

 

 

 

 

 

Nástěnné větrací jednotky

Decentralizované systémy pro větrání obytných prostor s se­ bou přinášejí dvě velké výhody: V případě potřeby je lze flexi­ bilně umístit na stěnu a montáž je navíc velmi rychlá. K tomu stačí jeden nebo dva otvory do stěny (podle modelu), do nichž se nainstalují krátká vzduchotechnická potrubí. Tímto potrubím proudí ven znehodnocený vzduch a současně dovnitř proudí čerstvý vzduch zvenku. Odváděný vzduch přitom předává te­pelnou energii čerstvému, filtrovanému vzduchu zvenku.

Systémy VL­50 a VL­100 výrobce Mitsubishi Electric pracují v simultánním provozu. To znamená, že jediný ventilátor – pro přiváděný i pro odváděný vzduch – vykonává obě činnosti. Tato metoda má oproti větracím jednotkám pracujícím ve střídavém režimu tu výhodu, že v místnostech nevzniká žádný přetlak ani podtlak. Obdobně zde lze oproti systémům s rotačním rekupe­rátorem zcela oddělit oba proudy vzduchu a zamezit tak jejich nechtěnnému smíchávání, což má za následek pokles kvality přiváděného čerstvého vzduchu.

Technologie rekuperačního zařízení Lossnay

Větrací jednotka

Vysoce sofistikované větrací zařízení Lossnay pracuje s velmi výkonným systémem zpětného získávání tepla. Znehodnocený vzduch je odveden z místnosti a zároveň s ním je přiváděn čerstvý vzduch z venkovního prostředí. Toto řešení přináší energetickou úsporu až do výše 70 %, tímto způsobem se využije téměř veškerá tepelná energie. Větrání systémy Lossnay je vhodné zejména pro budovy s vzduchově utěsneným obvodovým pláštěm, kde není jiná možnost větrání (např. přes okno), tady se jednotka Lossnay postará o efektivní přívod čerstvého vzduchu do budovy s rekuperací tepelné energie.

Jedinečná a tenká (papírová) struktura křížového tepelného výměníku zajišťuje efektivní výměnu citelného a vázaného tepla. Toto teplo poté předává přes teplosměnnou plochu přiváděnému vzduchu. Díky tomu zajistí jednotky Lossnay vysoký komfort v budově a šetří tak náklady na energii.

Struktura papírového křížového teplného výměníku

Regulace tepla a vlhkosti s tepelným výměníkem Lossnay
Venkovní vzduch je obvykle příliš chladný nebo naopak příliš teplý na to, aby jej bylo možné do budovy přivést neupravený. Pro úpravu venkovního vzduchu je tak zapotřebí dodatečná energie (pro chlazení nebo topení). Lossnay řeší tento problém pomocí účinného systému rekuperace tepla. Tím se zredukuje potřebný topný, resp. chladicí výkon nutný k úpravě přívodního vzduchu.

Regulace tepla a vlhkosti s tepelným výměníkem Lossnay